+421 902 974 213

Produkty

Boulton / Boyser.sk

Vďaka svojmu materiálovému prevedeniu sú odstredivé čerpadlá od spoločnosti Boulton Pumps uplatniteľné v širokom spektre aplikácií. Či už je potrebné čerpadlo na prenos vody alebo je potrebné na čerpanie abrazív. Sú navrhované pre prietoky od 4 do 10 000 m3/h. Vyrábajú sa z rôznych druhov materiálu – AISI 316, 316L, duplex, superduplex, hastelloy a podobne. Pri týchto čerpadlách je možnosť certifikácie ATEX.

Boulton má bohaté skúsenosti a znalosti o mechanických upchávkach pre rôzne aplikácie priemyslu.

Monoblokové prevedenie odstredivých čerpadiel

Monoblokové prevedenie čerpadla sa  sa vyrábajú buď celé alebo čiastočne z liatiny, AISI316, dupelx, superduplex a podobne. Tesnenie je zabezpečené rôznymi typmi mechanických upchávok. S týmto typom čerpadiel sa najčastejšie stretneme pri všeobecnom zásobovaní vodou pre úpravu, priemysel, zavlažovanie a rôzne služby pre čisté alebo mierne zaťažené kvapaliny. Na čerpadlo je možnosť príruby.

Odstredivé čerpadlo podľa DIN 24255

Odstredivé čerpadlo podľa DIN 24255 (EN 733) sa využíva pre čisté alebo mierne znečistené kvapaliny s nízkou viskozitou. Čerpadlá sa vyrábajú buď celé alebo čiastočne z liatiny, AISI316, DUPLEX, SUPERDUPLEX a podobne. Tesnenie je zabezpečené rôznymi typmi mechanických upchávok.

Odstredivé čerpadlo podľa ISO 5199 a ASME 73.1

Odstredivé čerpadlo v súlade s ISO 5199 (2858) a ASME 73.1 je určené na využívanie v chemickom a spracovateľskom priemysle. Tieto môžu byť úplne alebo čiastočne vyrobené z liatiny, AISI -316, DUPLEX, SUPERDUPLEX, atď. Tesnenie je zabezpečené rôznymi typmi mechanických upchávok

Odstredivé čerpadlo pre horizontálne a vertikálne inštaláciu

Odstredivé technologické čerpadlo pre horizontálnu a vertikálnu inštaláciu sa najčastejšie využíva pre odpadové vody, kvapaliny a viskózne a korozívne kvapaliny s vláknitými látkami. Obežné kolesá čerpadla môžu byť uzavreté, polootvorené alebo vírivé. Tieto čerpadlá sú špeciálne vyrábané tak, aby demontáž ložísk a obežných kolies bola možná aj bez demontáže krytu cievky z potrubného systému. Hnacie príruby sú v súlade s EN 1092-2 / PN10 (EN 1092-1).

Odstredivé čerpadlo na termálny olej

Tento typ čerpadiel je určený na prečerpávanie termálneho alebo priemyselného oleja, ktorý má nízku viskozitou a je bez abrazívnych častíc. Sú vyrábané prevažne z liatiny, nehrdzavejúcej ocele alebo nodulára. Čerpadlo je chladené vzduchom. Rozmery čerpadla sú v súlade s STN EN 733. Mechanické upchávky, ktoré sú súčasťou čerpadla odolávajú vysokým teplotám. V zmysle ISO 1940 trieda 6.3 sú všetky obežné kolesá vyvážené staticky aj dynamicky. Tieto čerpadlá sú špeciálne vyrábané tak, aby demontáž ložísk a obežných kolies bola možná aj bez demontáže krytu cievky z potrubného systému.
Odstredivé čerpadlá na termálny olej sa najčastejšie využívajú v priemyselných prevádzkach na vykurovanie pecí, kotlov alebo na prepravu priemyselných olejov.

Vertikálne čerpadlá

Vertikálne odstredivé čerpadlá sú vyrábané s in-line saním a impulzom. Najčastejšie sa využívajú na zásobovanie vodou pre klimatizácie, zavlažovanie a v podnikoch s čistými alebo mierne zaťaženými, nízko-viskóznymi tekutinami. Môžu byť vyrobené celé alebo čiastočne z liatiny, AISI-316, duplex, superduplex. Utesnenie je možné viacerími typmi mechanických tesnení.

Vysokotlakové čerpadlá

Vysokotlakové odstredivé čerpadlá sú vyrábané s uzavretým obežným kolesom a s difúzerom. Je na nich možná príruba DIN a aj ANSI. Výtlačné a sacie otvory sú nastaviteľné, čo umožňuje jednoduchšiu inštaláciu. Tieto čerpadlá sú vyrábané z rôznych materiálov, napríklad z liatiny, duplexu, superduplexu, Hasteloy, AISI-316, AISI-316. Typ materiálu záleží od potreby zákazníka.

Čerpadlá s delenou komorou 

Odstredivé čerpadlo s delenou komorou je vyrábané s dvojitým radiálnym sacím obežným kolesom pre lepší sací výkon čerpadla a s vyváženými axiálnymi hydraulickými silami. Pri tomto type čerpadla je možnosť aj vertikálnej inštalácie. Čerpadlo má axiálne delenú konštrukciu krytu s in-line sacou a výtlačnou prírubou v spodnom kryte.

Preložiť