+421 902 974 213

Aplikácie

Boulton / Boyser.sk

Odstredivé čerpadlá Boulton sú navrhnuté a vyrobené tak, aby poskytovali riešenia pre množstvo sektorov, trhov a aplikácií. Od prečerpávania vody v priemyselných procesoch, cez čerpacie systémy v zavlažovaní a poľnohospodárstve. Všetky odstredivé čerpadlá je možné prispôsobiť pre akýkoľvek kvapalný, aplikačný alebo výrobný proces.

PRIEMYSEL

Čerpanie vody v priemysle je veľmi dôležité pre množstvo priemyselných procesov:

 • Úprava procesnej vody
 • Priemyselné chladenie
 • Chemický priemysel
 • Papierenský priemysel
 • Automobilový priemysel

SPRACOVANIE VODY

 • Úprava čistej vody
 • Čistiareň odpadových vôd (ČOV)
 • Odsoľovanie morskej vody
 • Nakladanie s odpadmi

STAVEBNÍCTVO

V tomto sektore sú aplikácie čerpadiel veľmi náročné a vyžaduje sa vysoká životnosť a odolnosť.

 • Kancelárske a komerčné budovy
 • Horúca voda
 • Klimatizácia
 • Odpadová voda
 • Zásobovanie pitnou vodou

ENERGIA

Energetický priemysel sa zameriava na výrobu a predaj energie vrátane ťažby, výroby a distribúcie.

 • Obnoviteľné energie
 • Veterná energia
 • Hydraulická energia
 • Biopalivá
 • Jadrová energia
 • Elektrické transformátor

POĽNOHOSPODÁRSTVO

Odstredivé čerpadlá od Boulton pumps znižujú spotrebu energie a optimalizujú produktivitu plodín.

 • Zavlažovacie systémy v poľnohospodárstve
 • Postrekovacia závlaha
 • Odkvapkávací systém
 • Čerpadlá pre čapy

ROPA A PLYN

Pri spracovaní ropy a plynu je bezpečnosť spolu s efektivitou nevyhnutnými požiadavkami.

 • Ťažba na pevnine a na mori
 • Rafinérie
 • Ropný priemysel
 • Biopalivá

CHLADIACE SYSTÉMY

 • Priemyselná klimatizácia
 • Chladiace veže
 • Kúrenie
 • Vetranie
 • Klimatizácia

ŠPECIÁLNE ODVETVIA PRIEMYSLU

 

 • Baníctvo
 • Železiarsky a oceliarsky priemysel
 • Umelý sneh
 • Chov rýb
Preložiť